Білецька сільська рада

Полонського району, Хмельницької області

(03843) 9-41-66

 
УКРАЇНА
Білецька сільська рада
Полонського району
Хмельницької області
Двадцять восьма СЕСІЯ сьомого СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23/12/2019 року №1 село Білецьке
Про бюджет села Білецьке на 2020 рік

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та згідно додатку 3 рішення сорок сьомої сесії Полонської районної ради від 20 грудня 2019 року №3 "Про районний бюджет на 2020 рік", Білецька сільська рада ВИРІШИЛА:

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2020 рік:

 – доходи сільського бюджету у сумі 808900 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  в сумі 807900 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету в сумі 1 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 808900 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 757900 гривень, та видатки спеціального фонду сільського бюджету 51 000 гривень;

– профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 50 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 50 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 600 гривень, що становить 0,08 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

3.1. Дозволити сільському голові при надходженні в міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з державного та місцевих бюджетів понад обсяги, враховані в сільському бюджеті на 2020 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків сільського бюджету на суму трансфертів, одержаних з державного та місцевих  бюджетів та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між розпорядниками коштів сільського бюджету за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, агропромислового комплексу та соціального розвитку села.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до сільського бюджету на 2020 рік.

 1. 4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 49400 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 3. 6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

 

 1. 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 та 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. 8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

–    оплату праці працівників бюджетних установ;

 • нарахування на заробітну плату;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 1. 9. Надати право сільському голові від імені сільської ради отримувати, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України в обов’язковому порядку покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. 10. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання енергоносіїв  у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи  з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. У процесі виконання сільського бюджету за обґрунтованим поданням розпорядника коштів сільського бюджету сільський голова у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, а також зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних призначень здійснюються за рішенням виконкому, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, агропромислового комплексу та соціального розвитку села.

 1. Установити, що це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 2. 13. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. 14. Секретарю сільської ради Самчук Г.С. забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Бугайова Ю.М. та постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, агропромислового комплексу та соціального розвитку села (голова комісії Рукавчук Т.І.).
Сільський голова Бугайов Ю.М.

Додатки :

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6