Білецька сільська рада

Полонського району, Хмельницької області

(03843) 9-41-66

Бюджет сільської ради

Відповідно до Рішення Білецької сільської ради

22 сесії 7 скликання №3 

“Про сільський бюджет на 2019 рік”

 1. Визначити на 2019 рік:

 – ДОХОДИ сільського бюджету у сумі 772 520 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  в сумі 771 520 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету в сумі 1 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

– ВИДАТКИ сільського бюджету у сумі 772 520 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 741 520 гривень, та видатки спеціального фонду сільського бюджету 31 000 гривень;

– ПРОФІЦИТ за загальним фондом сільського бюджету у сумі 30 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– ДЕФІЦИТ за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 30 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– ОБОРОТНИЙ ЗАЛИШОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ сільського бюджету у розмірі 600 гривень, що становить 0,08 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

 1. Затвердити БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ згідно з додатком 4 до цього рішення.

3.1. Дозволити сільському голові ПРИ НАДХОДЖЕННІ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД ТРАНСФЕРТІВ (ДОТАЦІЙ, СУБВЕНЦІЙ) з державного та місцевих бюджетів понад обсяги, враховані в сільському бюджеті на 2019 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків сільського бюджету на суму трансфертів, одержаних з державного та місцевих  бюджетів та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між розпорядниками коштів сільського бюджету за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, агропромислового комплексу та соціального розвитку села.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до сільського бюджету на 2019 рік.

 1. Затвердити на 2019 рік РОЗПОДІЛ КОШТІВ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Затвердити РОЗПОДІЛ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МІСЦЕВИХ/РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ у сумі 111 600 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.
 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 та 71 Бюджетного кодексу України.
 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

–    оплату праці працівників бюджетних установ;

 • нарахування на заробітну плату;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам. 
 1. Надати право сільському голові від імені сільської ради отримувати, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України в обов’язковому порядку покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.